Dnes má svátek: Sabina | Zítra: Teodor | Pozítří: Nina
csenfrderusk
Výpis všech dokumentů kategorie - Obecně závazné vyhlášky stav ke dni 22.10.2020
Vyvěšeno
Sejmuto
Název anotace
dokument [velikost] (staženo)
Ev.č. Kategorie
 
15.12.2015
31.12.2018
OZV č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
52/2015 Obecně závazné vyhlášky
14.1.2015
14.2.2015
Posuzování vlivů - zajájení zjišťovacího řízení ke koncepci "Plán pro zvládání povodňových rizik v povodí Odry"
2/2015 Obecně závazné vyhlášky
18.12.2014
31.12.2015
OZV č.7/2014,kt.se mění OZV č.1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromaž.,sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraň.KO obce Bílov
54/2014 Obecně závazné vyhlášky
26.6.2014
nikdy
OZV č. 1/2014, kterou se zrušují OZV č. 2/2004, 3/2005, 1/2006, 1/2008, 2/2008, 1/2009 a 1/2011
24/2014 Obecně závazné vyhlášky
26.6.2014
nikdy
OZV č.2/2014, kterou se zrušují OZV č. 1/2004, 4/2004, 3/1998, 4/1998, 1/1997 a 2/1993
25/2014 Obecně závazné vyhlášky
26.6.2014
2.7.2020
OZV č.3/2014 o místním poplatku ze psů
26/2014 Obecně závazné vyhlášky
26.6.2014
2.7.2020
OZV č.4/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
27/2014 Obecně závazné vyhlášky
26.6.2014
nikdy
OZV č.5/2014, kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Bílov
28/2014 Obecně závazné vyhlášky
26.6.2014
nikdy
OZV č. 6/2014 o ochraně nočního klidu a regulaci hlučných činností
29/2014 Obecně závazné vyhlášky
12.12.2013
31.12.2014
OZV č. 1/2013 (změnová)
50/2013 Obecně závazné vyhlášky
14.12.2012
31.12.2015
OZV 1/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Obecně závazné vyhlášky
20.12.2011
4.1.2012
OZV č. 1/2011
70/2011 Obecně závazné vyhlášky
20.12.2011
11.7.2014
OZV č.1/2011
Obecně závazné vyhlášky
17.6.2011
11.7.2014
O místním poplatku za provozovaný hrací přístroj
30.06.2005 Obecně závazné vyhlášky
1.3.2007
nikdy
OZV 1/2007,kt.se mění a doplňuje OZV 1/2005 o nakládání s komun. a staveb. odpadem
Obecně závazné vyhlášky
3.3.2006
11.7.2014
OZV, kterou se mění OZV5/2004
Obecně závazné vyhlášky
3.3.2006
1.3.2017
2/2005 Nařízení obce,kt.se vymezují úseky MK, na kterých se nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí
Obecně závazné vyhlášky
3.3.2006
nikdy
OZV 1/2005 O nakládání s komunálním a stavebním odpadem
Obecně závazné vyhlášky
20.7.2005
nikdy
OZV 1/2000 O regulativech územního rozvoje obce Bílov
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
11.7.2014
O všeob.údržbě, čistotě a vzhledu a k zajištění veř. pořádku
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
nikdy
OZV 7/2004 o vyhlášení závazné části Změny č.1 ÚP Bílovecko,kt.se mění a dopl. závazná část OZV 1/2000 o regulativech úz.rozvoje
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
11.7.2014
zrušující OZV 1/2003
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
11.7.2014
O míst. poplatku za provoz syst. shromažď. sběru,přepravy ..., komun. odpadu
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
11.7.2014
Změna OZV 1/2004 o místních poplatcích
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
11.7.2014
Změna OZV 1/2003 o příspěvku na částečnou úhradu neinv. nákl. v MŠ
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
11.7.2014
O místních poplatcích
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
nikdy
OZV 2/2000 O znaku a praporu obce Bílov - úprava OZV 2/1999
Obecně závazné vyhlášky
30.6.2005
nikdy
OZV 2/1999 O znaku a praporu obce Bílov
Obecně závazné vyhlášky
Elektronická úřední deska 4.0.2 developed Pavel Náplava

© 2016 Bílov - Všechna práva vyhrazena | Prohlášení o přístupnosti Webhosting a design COLOR Studio