Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content
Dnes má svátek: Leoš Zítra: Květa Pozítří: Alois

Povinně zveřejňované informace

Obec Bílov
 1. Oficiální název:
  Obec Bílov

 2. Důvod a způsob založení:
  Zákon o obcích 128/2000
  "Obec, která má alespoň 3000 obyvatel, je městem, pokud tak stanoví předseda Poslanecké sněmovny po vyjádření vlády. Obec je základním územním samosprávným společenstvím občanů; tvoří územní celek, který je vymezen hranicí území obce. Obec je veřejnoprávní korporací, má vlastní majetek. Obec vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající."

 3. Organizační struktura:
  Zastupitelstvo obce
  Rada obce není zřízena, funkci rady plní starosta
  Výbory zastupitelstva obce
  Komise obce
   
 4. Kontaktní spojení:
  Korespondenci směřujte na:
  Obecní úřad Bílov
  Bílov 5
  743 01 Bílov
  Česká republika (CZ)
  tel: 556 412 113
  fax: 556 412 113
  https://www.Bilov.cz/
  e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
 5. Bankovní spojení:
  Komerční banka, a.s.
  číslo účtu: 107-565430227 / 0100
 6. Identifikační údaj IČO:
  48430749

 7. Identifikační údaj DIČ:
  Jsme plátci DPH.
  DIČ: CZ48430749

 8. Rozpočet v tomto roce:
  Rozpočty let jsou uloženy v archivu úřední desky 

 9. Žádosti o informace:
  Požadované informace lze na obecním úřadě získat na základě ústní nebo písemné žádosti nebo prostřednictvím telekomunikačních zařízení.

 10. Příjem žádostí a další podání:
  V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam. 

  V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti: 
  - komu je žádost určena, 
  - jaká konkrétní informace je požadována, 
  - kdo žádost podává. 

  Ostatní žádosti a podání se přijímají rovněž na obecním úřadě v úředních hodinách. 

  Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti 
  - do 15 dní s možností prodloužení na 25 dnů. Prodloužení lhůty je možné pouze ze závažných důvodů s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§ 14 odst. 5, § 20 odst. 3 zákona). 

  Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§ 14 odst. 3 písm. b) zákona) - do 3 dnů od odložení. 

  Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§ 14 odst. 3 písm. a) zákona) - do 7 dnů od podání. 

  Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§ 16, odst. 2 zákona) - do 15 dnů. 

  Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů. 

  Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§ 14, odst. 3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.

 11. Opravné prostředky:
  Způsob odvolání a jeho obsah: 
  - odvolání se podává písemně modrou doručenkou na adresu obecního úřadu, 
  - odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele. 

  O odvolání rozhoduje: 
  - zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce, 
  - Krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti. 

  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

 12. Formuláře:
  Další typizované formuláře jsou k dispozici na obecním úřadě.

 13. Návody pro řešení nejdůležitějších životních situací
 14. Nejdůležitější předpisy
 15. Sazebník úhrad za poskytování informací
 16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.
 17. Informace poskytnuté na žádost
 18. Seznam organizací zřizovaných obcí:
  Mateřská škola Bílov, příspěvková organizace, Bílov č. 99
 19. Veřejně přístupné registry
  Živnostenský rejstřík
  Obchodní rejstřík
  Insolvenční rejstřík
  Nahlížení do katastru nemovitostí
  Administrativní registr ekonomických subjektů
  Ostatní registry a rejstříky veřejné správy
  Registr zdravotnických zařízení
  Portál veřejné správy
  Registr poskytovatelů sociálních služeb
 • Zobrazeno: 17225 x
 • Aktualizováno: 3. duben 2022